20 marca 2020

Comarch HRM błędne przypisanie struktury podległościowej pracownika

Jeśli przypisaliście poprawnie strukturę podległościową pracownika w Comarch ERP HRM nie jest przypisany do właściwej struktury to nie wystarczy wykonanie synchronizacji różnicowej.

Po zalogowaniu się do Comarch ERP Optima na operatora ADMIN wchodzimy w Narzędzia -> Comarch HRM i uruchomiamy ręcznie pełną synchronizację danych kadrowych. Po jej zakończeniu, z tego samego poziomu uruchom pełną synchronizację danych kadrowych.

Po jej zakończeniu sprawdź czy pracownik znajduje się we właściwym miejscu z strukturze podległościowej.