25 maja 2020

Comarch HRM – nowa jakość w zarządzaniu pracownikami

Zasoby ludzkie to obecnie jedna z największych przewag konkurencyjnych każdej firmy. Do sukcesu przedsiębiorstwa potrzeba sprawnego, kompleksowego i efektywnego zarządzania zatrudnionym personelem. Od procesu rekrutacji, poprzez ewidencję urlopów i nieobecności, aż po system szkoleń i ocen pracowniczych – tych najważniejszych funkcjonalności dostarcza aplikacja Comarch HRM, z której zalet mogą skorzystać także firmy z Torunia czy Bydgoszczy. A to wszystko w wersji mobilnej.

Nowoczesny pracodawca wie, że oprogramowanie dedykowane do zarządzania czasem pracy, urlopami czy delegacjami personelu, w sposób istotny podnosi efektywność funkcjonowania firmy. Przedsiębiorcy z Torunia, którzy zdecydowali się na system zarządzania pracownikami online, wskazują na wiele korzyści płynących z wdrożenia programu Comarch HRM (Human Resources Management).

Ewidencja czasu pracy i dokumentacja kadrowa

Aplikacja Comarch HRM pozwala na sprawną ewidencję czasu pracy. Z poziomu jednego ekranu dostępna jest funkcja ustalania tygodniowego lub miesięcznego planu pracy zespołu, który można wydrukować w formie wygodnych grafików. Ponadto harmonogram pracy można wprowadzać do aplikacji według wybranej, wygodnej dla użytkownika metody, monitorując przy tym dostępność czy obecność poszczególnych osób. System pozwala także na weryfikację wymaganych prawem przerw w czasie pracy czy wolnych niedziel w wyznaczonych odstępach czasu.

Program Comarch HRM, oferowany firmom z województw kujawsko-pomrskiego, pomorskiego, warmińsko mazurskiego, pozwala na łatwe przechowywanie informacji dotyczących umów z pracownikami, ich wynagrodzeń, świadectw pracy czy ważnych kursów kwalifikacyjnych. Oprogramowanie jest w pełni zespolone z modułami kadrowo-płacowymi w ramach systemów Comarch ERP Optima

Plany urlopowe i delegacje

Aplikacja HRM oznacza również wdrożenie funkcjonalności w zakresie zatwierdzania nieobecności pracowników i ich delegacji. Pozwala to na optymalizację planów pracy i stanu osobowego w firmie. Pracodawca ma bowiem pełen dostęp do planów urlopowych całego personelu czy informacji o nieobecnościach spowodowanych zgłoszonym L4. Wszystkie z tych absencji w pracy można zarejestrować i zatwierdzić w systemie.

Oprogramowanie znanego producenta Comarch umożliwiło też firmom, które go wdrożyły, stworzenie kompleksowego systemu koordynacji delegacjami (wyjazdami służbowymi) – od zatwierdzania wyjazdów, poprzez ich planowanie w czasie i lokalizacji, po przyznawanie zaliczek na poczet delegacji, które są widoczne w systemie.

Rekrutacja i oceny pracownicze

Toruńscy przedsiębiorcy doceniają oprogramowanie Comarch HRM za ułatwienia w zakresie procesów rekrutacji w ich firmach, wprowadzone dzięki możliwości systemowego tworzenia ofert pracy, ich publikacji na stronie firmowej, a także weryfikacji nadesłanych zgłoszeń kandydatów. Z kolei zatrudnionych już pracowników można dzięki temu narzędziu okresowo oceniać oraz motywować do wypełniania arkuszy samooceny, pozwalających na pełen przegląd kwalifikacji i zaangażowania pracowników. Znacznie ułatwia to decyzje pracodawców o konieczności wdrożenia w firmie dodatkowych programów szkoleniowych czy kwalifikacyjnych. Harmonogramy szkoleń i listy edukujących się pracowników z łatwością przechowywać można w systemie.

Pełna mobilność w zasięgu ręki

Program Comarch HRM jest responsywną aplikacją, którą użytkować można zarówno na desktopie, ale co istotne – także na tablecie czy smartfonie, co oznacza, że umożliwia skuteczne zarządzanie pracownikami online w każdym miejscu i o każdej porze – wystarczy dostęp do Internetu. Dużym ułatwieniem jest także pełna integracja z systemami ERP Comarch, takimi jak Optima, XL czy Altum.

Warto podkreślić, że aplikacja HRM niesie szereg korzyści nie tylko dla samych przedsiębiorców, ale jest także dużym ułatwieniem dla podległego personelu, który dzięki osobistemu pulpitowi ma dostęp do szeregu istotnych dla niego danych, takich jak grafiki, plany szkoleń, przyznane urlopy czy zatwierdzone delegacje. Umożliwia to koncentrację pracownikach na powierzonych im obowiązkach bez konieczności nadmiernego zajmowania się dokumentacją i kwestiami formalnymi.

Aplikacja Comarch HRM to narzędzie IT stworzone z myślą o nowoczesnym zarządzaniu firmą, która skupia się na rozwijaniu potencjału personelu, i w której w pełni zautomatyzowane rozwiązania zastępują dawne mnożenie papierowej dokumentacji.