1 kwietnia 2020

Comarch MyPoint – monitoruj efektywność pracy w Comarch ERP OPTIMA wersja testowa do 30.06.2020

Comarch MyPoint to narzędzie, które prezentuje obszary analityczne takie jak:

1. Moja praca:

Zestawienie prezentujące w przystępny, graficzny sposób, dane liczbowe opisujące pracę zalogowanego operatora, w danym okresie czasu. Pracownik może w ten sposób kontrolować własną efektywność pracy.

Z kolei możliwość weryfikacji czasu pracy i operacji na dokumentach w danym obszarze, pozwala na zaobserwowanie gdzie występują tzw. wąskie gardła, czyli z jakim typem dokumentów pracownik ma największe trudności.

2. Statystyki dokumentów

Zbiorcze wyniki efektywności, prezentujące  jak sprawnie realizowane są procesy w kontekście dokumentów. Pozwalają na weryfikacje wydajności pracy w poszczególnych obszarach takich jak:

  • Handel,
  • Kadry,
  • Księgowość,
  • Magazyn,
  • Płatności,
  • Rejestr VAT,
  • Środki Trwałe.

Czytelny wykres przedstawia, na których obszarach operacje na dokumentach zajmują najwięcej czasu. Zestawienie zawiera również porównanie wydajności w stosunku do okresu poprzedniego. Pozwala to na monitorowanie trendu i szybkie dostrzeżenie ewentualnych spadków wydajności.

3. Praca użytkowników

Pulpit menadżera pozwalający na weryfikacje i monitorowanie wyników pracy poszczególnych użytkowników Comarch ERP Optima. Funkcjonalność pozwala na monitorowanie czasu pracy w systemie, efektywności w poszczególnych godzinach oraz średnich wyników produktywności operatorów.

Zestawienie dostarcza przejrzystą informację w których przedziałach godzinowych wydajność pracy jest najwyższa. Dzięki możliwości wyboru różnych operatorów, pulpit umożliwia sprawdzenie czy w trakcie zalogowania w systemie Comarch ERP Optima, pracownik podejmuje operacje wystawienia lub modyfikacji dokumentów.

4. Pomiar, analiza i werfyfikacja wyników pracy

Comarch MyPoint umożliwia mierzenie, weryfikację i analizę wyników Twojej firmy wynikających między innymi z wprowadzania dokumentów. Aplikacja jest realnym i skutecznym wsparciem w zakresie realizacji procesów controlingu takich jak utrzymanie efektywności pracy operatorów, monitorowanie trendów produktywności i efektywności wykonywanych operacji w systemie źródłowym Optima

Więcej znajdziesz pod linkiem: https://www.comarch.pl/erp/mypoint/