4 czerwca 2020

Comarch Optima a odwrotne obciążenie VAT: praktyczne informacje dla użytkownika

Oprogramowanie Comarch Optima, na które postawiło wiele firm z kujawsko-pomorskiego, umożliwia przeprowadzenie szeregu operacji związanych z transakcjami sprzedaży i zakupu, które precyzują szczegółowo przepisy prawne. Sprawdź, jak prosto realizowane jest odwrotne obciążenie podatkiem VAT z aplikacją Comarch ERP Optima.

Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT to nic innego, jak przeniesienie obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w ramach transakcji ze sprzedawcy na nabywcę, który jest uprawniony do odliczenia VAT. Z tej możliwości skorzystać mogą jedynie podmioty będące czynnymi podatnikami VAT.

Z uwagi na istnienie tego mechanizmu, przedsiębiorcy z Bydgoszczy i okolic, którzy wdrożyli w swoich firmach Comarch ERP Optima, powinni poznać szereg funkcjonalności systemu pozwalających na dokumentów zakupu i sprzedaży dla towarów objętych odwrotnym obciążeniem.

Szczegółowych wskazówek dotyczących przeprowadzenia w programie Optima mechanizmu odwrotnego obciążenia dostarcza inforgrafika od producenta , a także poniższy artykuł.

Weryfikacja statusu kontrahenta

Na karcie kontrahenta w systemie, w zakładce „Handlowe” należy zaznaczyć status „Podatnikiem jest nabywca” oraz dodatkowo parametr „Podatnik VAT czynny”. Ten ostatni parametr system Optima oznacza automatycznie w przypadku zakładania nowej kartoteki kontrahenta. Ponadto funkcjonalności karty kontrahenta umożliwiają automatyczną weryfikację statusu VAT nabywcy bądź wielu kontrahentów w przypadku operacji seryjnych – według podanego krajowego numeru NIP, na podstawie danych pobieranych z Ministerstwa Finansów. To wygodne i pozwalające na uniknięcie błędu rozwiązanie.

Generowanie faktur sprzedaży towarów z odwrotnym obciążeniem

Program Comarch ERP Optima umożliwia oznaczanie towarów dostępnych w ofercie firmy według tego, czy dany produkt może podlegać odwrotnemu obciążeniu VAT.

Warto wiedzieć, że przepis dotyczący odwrotnego obciążenia stanowi o wybranych towarach, w przypadku których mechanizm ten jest możliwy do przeprowadzenia tylko przy przekroczeniu kwoty 20 tys. złotych w ramach pojedynczej transakcji (poniżej tej kwoty, towary te są rejestrowane w dokumentach sprzedażowych z uwzględnioną dla nich stawką podatku VAT, jaka została ustawiona w karcie towaru).

W systemie Comarch Optima, na kartach towarów domyślnie ustawiona jest opcja „Nie” dla odwrotnego obciążenia. By wybrać jedną z opcji: „Tak” lub wspomnianą „Powyżej limitu”, należy wejść w zakładki systemu: „Konfiguracja” – „Firma” – „Handel” – „Parametry (obszar Inne)” – a następnie zaznaczyć parametr „Odwrotne obciążenie wg karty towaru”.

Wówczas na karcie konkretnego towaru istniejącej w systemie, można oznaczyć „Odwrotne obciążenie” według jednej z trzech możliwości. Ta sama funkcja możliwa jest do zaznaczenia w sposób seryjny dla wielu produktów, na liście cennikowej towarów – w jej widoku należy jedynie zaznaczyć ikonę „Funkcje dodatkowe” – „Karty cennikowe” – „Zmiana parametru odwrotne obciążenie”, która zostanie zrealizowana dla towarów zaznaczonych na liście.

Efektem powyższych działań wykonanych w systemie Optima jest przeprowadzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT podczas późniejszych transakcji – na fakturach sprzedaży generowanych dla kontrahenta, w pozycjach VAT widoczna będzie informacja „NP”, czyli „nie podlega”.

Co istotne, w przypadku generowania takich transakcji, stawki VAT towarów w systemie powinny być ustawione w sposób standardowy, czyli tak samo jak dla transakcji, które nie są objęte odwrotnym obciążeniem.

Postępowanie z fakturami zakupu towarów objętych odwrotnym obciążeniem

Jeśli obowiązek uiszczenia podatku jest po stronie nabywcy będącego czynnym podatnikiem VAT, ma on prawo odliczyć podatek. W programie Comarch ERP Optima, naliczenie oraz odliczenie VAT jest realizowane dzięki Dokumentom Wewnętrznym Sprzedaży i Dokumentom Wewnętrznym Zakupu. Nabywca wprowadza otrzymaną Fakturę Zakupu z towarami objętymi odwrotnym obciążeniem, a po jej zatwierdzeniu zaznacza ją na liście i klika „FSW”, co umożliwia wygenerowanie Faktury Wewnętrznej Sprzedaży do naliczenia podatku VAT. Następnie należy zaznaczyć przycisk „FWZ” i wprowadzić oraz zatwierdzić Dokument Wewnętrzny Zakupu, w celu odliczenia VAT.

Pozostaje jeszcze kwestia wprowadzenia do Rejestru VAT faktury, na której widnieją pozycje z odwrotnym obciążeniem. To prosty zabieg polegający na wprowadzeniu dokumentu ze stawką „NP” i komunikatem „Nie” w pozycji „Odliczenia”. W zakładce „Kontrahent” zaznacza się dodatkowo rodzaj transakcji „Krajowa – podatnikiem jest nabywca” oraz opcję „Podatnik VAT czynny”. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu dokumentu, możliwe jest wprowadzenie i potwierdzenie dokumentów wewnętrznych.

Od listopada 2019 r., zgodnie z ustawą o VAT, mechanizm odwrotnego obciążenia został zastąpiony mechanizm tzw. podzielonej płatności. Wystawianie faktur sprzedaży towarów z odwrotnym obciążeniem umożliwia więc narzędzie Comarch ERP Optima do wersji 2019.6.1 oraz w wersji 2020.0.1 – operacje są możliwe dla dokumentów z datą sprzed listopada 2019 r.

Warto skorzystać z pełnego wsparcia w poznaniu i wykorzystaniu wszystkich funkcjonalności programu Comarch Optima, co jak wskazało wielu przedsiębiorców z Bydgoszczy, przyczyniło się do znacznego usprawnienia formalności związanych z kwestiami podatkowymi w ich firmach.