Czy do zaksięgowanego dokumentu w rejestrze VAT można dodać skan dokumentu?

W tym celu musisz przejść do CRM > Biblioteka dokumentów i dodać nowy dokument. Na zakładce Ogólne należy dodać plik ze skanem. Następnie przejść na zakładkę Dokumenty. W sekcji Dokumenty skojarzone kliknąć plus, a następnie Księgowość > Rejestr VAT. Otworzy się okno z listą dokumentów w rejestrze VAT i tam wskazujesz dokument (może być zaksięgowany). Po zapisaniu zmian na dokumencie w rejestrze VAT możesz podejrzeć skan z powiązanego dokumentu.