12 maja 2020

Jak dodać na liście faktur sprzedaży formę płatności w Comarch ERP Optima

W systemie Comarch ERP Optima w standardowej wersji oprogramowania nie jest dostępna kolumna formy płatności na liście faktur sprzedaży czy paragonów. Wielu naszych Klientów poprosiło o dodanie takiej kolumny. Zapotrzebowanie najczęściej wynika z potrzeb Działu Księgowości, Biura Rachunkowego jak również analiz prowadzonych przez kadrę zarządzająca.

By dodać nową kolumnę na liście dokumentów należy być zalogowanym z prawami administratora, klikamy – tryb dostosowania, następnie Konfiguracja dodatkowych kolumn użytkownika.

W sekcji Kolumny użytkownika dodajemy nowy wiersz, określamy nazwę jak również Instrukcję pobierania danych. W tym polu należy wprowadzić zapytanie SQL LINKSPOT:

(
SELECT TOP 1
FormyPlatnosci.FPl_Nazwa
FROM
CDN.BnkZdarzenia BnkZdarzenia
INNER JOIN
CDN.FormyPlatnosci FormyPlatnosci
ON
BnkZdarzenia.BZd_FPlId=FormyPlatnosci.FPl_FPlId
WHERE
BnkZdarzenia.BZd_DokumentTyp=1
AND
BnkZdarzenia.BZd_DokumentID= TrN_TrNId
)

Zapisujemy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.