2 grudnia 2020

Jak poradzić sobie z blokującymi dokumentami – inwentaryzacja w Comarch ERP Optima

Już niebawem większość firm prowadzących gospodarkę magazynową rozpocznie przygotowania do wykonania inwentaryzacji magazynów w Comarch ERP Optima. Największym utrudnieniem są dokumenty blokujące. Dokumenty blokujące to takie, które nie zostały przekształcone (powiązane) lub są w buforze. Mogą to być PA/FA/FZ, które trzeba przekształcić odpowiednio do WZ/PZ, dokumenty w buforze usunąć, a dokumenty RO/ZD przekształcić. Proszę pamiętać, że nie ma możliwości zatwierdzenia dokumentów w buforze, jeśli mamy aktywny Arkusz Inwentaryzacyjny. Jeśli chcielibyśmy zatwierdzić dokumenty w buforze, wówczas konieczne jest anulowanie Arkusza Inwentaryzacyjnego, a po zatwierdzeniu dokumentów ponowne jego wygenerowanie. Istnieje możliwość utworzenia kopii anulowanego arkusza – w tym celu należy ustawić się na liście na arkuszu anulowanym i wybrać kombinację klawiszy <CTRL+INS>.

Jednak po uporządkowaniu dokumentów nadal zostają nam przykładowo faktury sprzedaży (FA), dla których wydania zewnętrzne (WZ) na pewno powstaną dopiero po inwentaryzacji. Jak poradzić sobie z takimi dokumentami? Mamy dwie możliwości:

    1. Porządkujemy wszystkie dokumenty blokujące, zostają nam dokumenty omówione powyżej, dla których jesteśmy pewni, że nie ma WZ i będą wystawione dopiero po inwentaryzacji. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry, dostępny jest parametr Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów, odznaczamy parametr go, wykonujemy inwentaryzację. Sprawdzamy spis z natury i weryfikujemy poprawność inwentaryzacji;
    2. Wszystkie blokujące faktury anulujemy, wykonujemy inwentaryzację. Z wykorzystaniem kombinacji klawiszy <CTRL+INS> lub <CTRL+’plusik w Optimie’> odtwarzamy anulowane dokumenty

Comarch udostępnia również dokumentację jak wykonać inwentaryzację załączam link

Jeśli macie jeszcze pytania, zapraszam do kontaktu.