2 maja 2020

Jak sprawdzić na liście kontaktów w Comarch Optima CRM czy został dodany załącznik?

Korzystając z funkcjonalności Comarch ERP Optima w ramach modułu CRM może Wam brakować informacji czy do danego kontaktu został dodany załącznik. Załącznik może dotyczyć specyfikacji do zamówienia czy zapytania ofertowego. Najlepiej załącznik dodać do lokalizacji sieciowej, do której wszyscy handlowcy mają dostęp. Jednak w zestawieniu wszystkich kontaktów nie widać, do którego z nich przypisaliśmy właśnie załącznik. Firma LINKSPOT w ramach wsparcia Comarch ERP Optima przygotowuje dla swoich Klientów dodatkowe funkcjonalności umożliwiające ergonomię pracy z systemem.

By dodać nową kolumnę z informacją o załączniku klikamy: Lista kontaktów i zadań – tryb dostosowania, następnie klikamy Konfiguracja dodatkowych kolumn użytkownika.

W sekcji Kolumny użytkownika 'plusikiem’ dodajemy nową, określamy nazwę jak również Instrukcję pobierania danych. W tym polu należy wprowadzić zapytanie SQL LINKSPOT:

ISNULL((
SELECT TOP 1
'TAK' AS Zalacznik
FROM
CDN.CRMDokumenty
WHERE
CRD_CrkID=CRK_CRKId
) ,'')

Zapisujemy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.