16 kwietnia 2020

Jak wyszukać dokumenty handlowe i magazynowe, które wystawił określony operator?

W obszarze dokumentacja na stronach indywidualnych dla Partnerów znajduje się biuletyn dotyczący Dodatkowych możliwości filtrowania na listach. W tym dokumencie jest zawarty przykład takiego filtru, którego składnię zamieszczam poniżej. W razie dodatkowych pytań szczegółowe informacje na temat filtrowania z przykładami znajdą Państwo w tym biuletynie.

Jak wyfiltrować dokumenty handlowe (faktury) czy magazynowe (wydania, przyjęcia, czy rozchody) które wystawił określony operator?

Filtr powinien wyglądać w ten sposób Filtr SQL
@PAR ?@R(SELECT ID = Ope_OpeId, Kod = Ope_Kod From {OPBK()}.CDN.Operatorzy Order By Ope_Kod)|Operator|&Operator:1 @? PAR@ TrN_OpeZalID = ??Operator
Umożliwi to wybór z listy operatorów wybranego operatora i przefiltrowanie dokumentów po określonym operatorze. Filtr pokazuje dokumenty WYSTAWIONE przez danego operatora. Aby filtr reagował na dokumenty ZMODYFIKOWANE przez operatora należy zmienić TrN_OpeZalID na TrN_OpeModID

W razie dodatkowych pytań podsyłam biuletyn i kontakt do partnera LINKSPOT