4 listopada 2021

Jak zmienić konto księgowe z nierozrachunkowego na rozrachunkowe w Comarch ERP Optima?

Zastanawiacie się jak zmienić konto księgowe w Comarch ERP Optima z nierozrachunkowego na rozrachunkowe bez usuwania zapisów księgowych?

Okazuje się, że jest taka możliwość. Zmiana checkboxa, który jest już wyszarzony na karcie konta księgowe jest możliwa tylko i wyłącznie z wykorzystaniem prostego zapytania SQL, które uruchamiamy po pośrednictwem SQL Management Studio lub w menu Narzędzia> Serwer bazy danych > Wykonywanie zapytań SQL

Przed wykonaniem skryptu zalecam wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy. Skrypt zaznacza parametr Konto rozrachunkowe na formularzu konta w planie kont:
update CDN.Konta Set Acc_Rozrachunkowe = 1 where Acc_Numer like 235%

Zamiast konta 235 można wstawić inny numer.
Np. konto '25%’ -oznaczenie wszystkich kont 250, 251, 252 itd. wraz ze wszystkimi analitykami).
Po zalogowaniu się jako administrator systemu, w menu Narzędzia> Serwer bazy danych > Wykonywanie zapytań SQL wklejamy powyższe wyrażenie.

Następnie z poziomu Księgowość > Dzienniki zakładka> Konto można seryjnie zaznaczyć parametr rozrachunek.

link do zdjęcia poglądowego: screen