17 kwietnia 2020

Jaka stawka VAT dla kontrahenta wewnątrzunijnego czy pozaunijnego w Comarch Optima?

W pierwszej kolejności musisz sprawdzić jaki został określony status kontrahenta na karcie kontrahenta – zakładka [Handlowe]. Odpowiedni wybór ma głównie wpływ na stawki podatku VAT, jaki jest naliczany na dokumentach, oraz w efekcie również na zakwalifikowanie odpowiednich kwot w konkretnych pozycjach na Deklaracji VAT-7.

WEWNĄTRZUNIJNY – stosujemy dla kontrahentów unijnych. Comarch ERP Optima automatycznie podpowiada stawki VAT 0% dla towarów, n/p dla usług.

WEWNĄTRZUNIJNY TRÓJSTRONNY – stosujemy jeśli w transakcji wewnątrzunijnej trójstronnej kontrahent występuje w roli pośrednika. W Comarch ERP Optima automatycznie podpowiada stawki VAT 0% dla towarów, n/p dla usług. Na wydruku Faktury Sprzedaży w lewym dolnym rogu drukowana jest adnotacja: „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE”.

POZAUNIJNY – status dotyczy kontrahentów spoza Unii Europejskiej, z którymi prowadzony jest obrót. W Comarch ERP Optima program automatycznie podpowiada stawki VAT 0% dla towarów, n/p dla usług.

PODATNIKIEM JEST NABYWCA – stosujemy gdy mamy do czynienia z przypadkiem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5,7,8 ustawy o podatku VAT. W module Faktury program automatycznie podpowiada stawki VAT n/p dla towarów i usług. Na wydruku Faktury Sprzedaży w stawce VAT drukowana jest adnotacja: „Odwrotne obciążenie”.

W przypadku pytań lub wątpliwości zaprszamy do kontaktu lub do pomocy Comarch ERP Optima