20 maja 2020

Kadry i Płace – funkcjonalny system ERP dla pracodawców z Torunia i województwa kujawko-pomorskiego

Bezpieczne przechowanie danych pracowniczych, sprawna kalkulacja czasu pracy oraz wynagrodzeń czy kompatybilność z systemami krajowych instytucji – to tylko niektóre z ułatwień, jakie obejmuje moduł Kadry i Płace w ramach systemu ERP Comarch Optima – dostępnego dla firm z Torunia i całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z najbardziej skomplikowanych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Wymaga on od właścicieli firm bieżącej aktualizacji działań w związku z ciągłymi zmianami przepisów prawnych. Zaprojektowany przez Comarch program do kadr i płac to wsparcie dla wszystkich pracodawców z Torunia lub okolic, którzy chcą być na bieżąco z przepisami w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń, a przy tym zależy im, by w sposób prawidłowy i sprawny zarządzać personelem.

Bezpieczne dane pracownicze

Dane osobowe to współcześnie najcenniejsze bazy informacji w przedsiębiorstwach. Doświadczenia pracodawców z kujawsko-pomorskiego, którzy dokonali wdrożenia systemu Comarch w swoich firmach, wskazują, że ten program do kadr i płac umożliwił w pełni zautomatyzowane i wygodne prowadzenie akt pracowniczych w formie e-teczek. Na uwagę zasługują m.in. możliwość weryfikacji unikalnego numeru PESEL, czy funkcje pozwalające na wprowadzenie dodatkowych, istotnych z punktu przełożonych informacji o pracownikach. Moduł Kadry i Płace oferuje łatwy import i eksport – z poziomu arkusza kalkulacyjnego – wszystkich danych dotyczących kadry.

Prosta kalkulacja wynagrodzeń

Łatwy w obsłudze moduł zawiera wiele udogodnień w zakresie zarządzania czasem pracy i wynagrodzeniami. Oprócz podstawowych funkcji, takich jak tworzenie planów pracy, rejestracja czasu pracy zatrudnionych według wybranej przez użytkownika metody, kontrola limitów urlopowych oraz długości zwolnień lekarskich, system Comarch ERP Optima pozwala też pracodawcom na szybkie i bezbłędne rozliczanie wynagrodzeń, z uwzględnieniem różnych składowych uposażenia zatrudnionych, a także różnych form jego wypłaty. W przypadku konieczności korekt do wynagrodzeń, historia rozliczeń z pracownikami jest cały czas dostępna w systemie.

Kompatybilność i przepływ dokumentacji

Do najważniejszych usprawnień zapewnianych przez moduł Kadry i Płace w ramach systemu IT Comarch Optima, zaliczyć należy m.in. pełną kompatybilność z programami Płatnik i e-Deklaracje oraz systemem PEFRON. Oprogramowanie umożliwia sprawny przepływ dokumentacji firmy z instytucjami takimi, jak ZUS czy Urząd Skarbowy. Rozwiązanie wprowadza ponadto funkcję generowania deklaracji podatkowych zgodnie z aktualnymi wzorami, zaświadczeń Płatnika o uiszczanych składkach oraz kalkulacji zgłaszanych zwolnień lekarskich i limitów dni przysługujących pracownikom w ramach zasiłku opiekuńczego.

Skuteczne zarządzanie personelem

Do podstawowych zalet wynikających z wdrożenia oprogramowania Comarch Optima Kady i Płace w przedsiębiorstwie, pracodawcy z kujawsko-pomorskiego zaliczają przede wszystkim możliwość kontroli struktury zatrudnienia w firmie oraz techniczną możliwość wykonywania operacji dla wielu pracowników jednocześnie. Dodatkowo moduł daje pracodawcom przestrzeń do sporządzania rejestrów na potrzeby GUS oraz – co w ostatnim czasie jest szczególnie istotne – na obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i ewidencję danych pracowników, którzy zdecydowali się na przystąpienie do programu.

Rozwiązanie dla wymagających

Podobnie jak inne moduły w ramach Comarch ERP Optima, moduł Kadry i Płace jest w pełni zintegrowany z systemem Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum, jak również z wersjami mobilnymi Comarch HRM i Comarch Mobile Zarządzanie. Firmy z Torunia, które zdecydowały się na wdrożenie oprogramowania tego znanego producenta zaznaczają, że system Optima przyczynił się do znacznej optymalizacji i sprawnego utrzymania systemu kadr i płac w firmie.