2 kwietnia 2020

Nie naliczaj zasiłków ZUS gdy firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników Optima (Zobowiązania wobec ZUS)

By ustawić parametr by nie naliczał zasiłków ZUS wchodzimy do konfiguracji, czyli System / Konfiguracja / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON. Sekcja ‚Licz zasiłki ZUS’, jeśli parametr jest:

  • zaznaczony [v] (domyślnie): program zawsze nalicza zasiłki
  • nie zaznaczony [ ]: program nie nalicza zasiłków

W programie Comarch ERP Optima w Konfiguracji / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON funkcjonuje mechanizm historyczności danych umożliwiający zapisanie w konfiguracji firmy zmian ustawień, odpowiednio do tego, jak te zmiany następowały w czasie. U góry okna wyświetlany jest miesiąc i rok (domyślnie bieżący) – możesz zmienić na inny okres. Parametry pokazywane są z wartościami aktualnymi na miesiąc wyświetlony w nagłówku okna, z dodatkową informacją (wyszarzane pola z datami obok parametrów), od kiedy obowiązuje taka wartość danego parametru.

więcej znajdziesz pod linkiem

Jeśli mimo wszystko potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami: https://linkspot.pl/kontakt/