Nie udało się pobrać historii operacji z systemu bankowego z powodu wystąpienia błędu

Jeśli pobierasz wyciągi bankowe z banku mBank poprzez funkcjonalność WebService do systemu Comarch ERP Optima i pojawi się taki błąd: Nie udało się pobrać historii operacji z systemu bankowego z powodu wystąpienia błędu lub Nie można załadować pliku lub zestawu.

W pierwszej kolejności musimy sprawdzić w jaki sposób autoryzujemy połączenie z bankiem: w menu Comarch Optima wybieramy Ogólne, Inne, Banki, wyszukujemy bank, z którym się łączymy, otwieramy i przechodzimy na zakładkę: ustawienie usługi sieciowej.
Jeśli jest wybrany typ logowania Certyfikat w Sposobach logowania operatorów to w sekcji Certyfikaty operacyjne dla operatorów powinien być wskazany certyfikat.
Jeśli zaś typ logowania to Token w Sposobach logowania operatorów to w sekcji Certyfikaty operacyjne dla operatorów nie powinno być wskazanego certyfikatu.

Jak powyższe operacje nie pomogą można jeszcze sprawdzić w konfiguracji Stanowiska\Ogólne\Parametry czy jest zaznaczony check box: Wymiana danych z komputerem lokalnym w pracy terminalowej.

UWAGA: ten parametr może być potrzebny podczas podpisywania deklaracji JPK VAT!

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu: