Outsourcing

Outsourcing usług biurowych

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej" - twierdził Henry Ford.

Wygoda

Po skanowaniu dokumentu do aplikacji, kończy się rola związana z ewidencją dokumentów i ich opisaniem. Dokument do aplikacji możemy wysłać wykorzystując skaner sieciowy, konto pocztowe, czy telefon komórkowy, którym zrobimy zdjęcie dokumentu. Aplikacja utworzy dokument, który zostanie przyporządkowany do odpowiedniej aplikacji. Każdy dokument zostanie opisany i przypisany od odpowiedniej ścieżki akceptacji determinującej osobę, która dokona elektronicznej akceptacji i merytorycznego opisu. Opisany i zaakceptowany dokument wystarczy już tylko zaksięgować po uprzednim imporcie do systemu księgowego.

Mobilność

Dostęp do elektronicznej ewidencji dokumentów przychodzących i wychodzących możliwy jest z wykorzystaniem każdego urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarki Internetowej.

Obniżenie kosztów

Nie musisz tworzyć i utrzymywać dodatkowych stanowisk pracy, nie musisz też ponosić kosztów na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne czy rozwój pracowników (szkolenia). Także koszty związane chorobami, urlopami wypoczynkowymi oraz wychowawczymi pracowników spadają na firmę outsourcingową.

Wizerunek

Wszystkie dokumenty wysyłane listem zostaną wydrukowane w kolorze, złożone i spakowane do zaadresowanej koperty opatrzonej Twoim logotypem. Dokumenty wysyłane drogą elektroniczną wysyłane są bezpośrednio z aplikacji z wykorzystaniem spersonalizowanego szablonu mailowego.

Zaufali nam