Wydruk listy płac z informacją o ilości dni pobytu za granicą i kursem waluty w Comarch Optima

Zgodnie życzeniem naszego klienta zmodyfikowaliśmy wydruk listy płac pracowników wydelegowanych do pracy za granicą w Comarch ERP Optima. Na wydruku dla każdego pracownika miała pojawić się ilość dni pobytu za granicą, to jest ilość dniu x 49 euro. Jest to podstawa o jaką pomniejszamy podstawę do ZUS. Dodatkowo na liście płac na wydruku, musi pojawiać się kurs po jakim przeliczane jest wynagrodzenie z EURO na pln.

Dni pobytu za granicą (ilość diet) pobraliśmy z elementów wypłaty na wynagrodzeniu pracownika.

Kurs euro pobraliśmy z formularza listy płac w sekcji kraj oddelegowania i waluty w Comarch ERP Optima Kadry i Płace Plus.

Link do poglądowego zdjęcia