Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Wdrożenie systemu informatycznego to szereg procesów,
których celem jest wybór i implementacja odpowiedniego narzędzia usprawniającego często pracę całej organizacji.

Zaangażowanie zespołu projektowego na każdym etapie procesu wdrożenia wymaga dodatkowych nakładów pracy i czasu pracowników.

Wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia jest niezbędne do osiągnięcia celu, jakim jest wdrożenie optymalnego rozwiązania informatycznego.

Zarządzanie projektem informatycznym jest dodatkową kompetencją, której warto poszukać poza organizacją.

Planowanie

Planowanie, realizacja i kontrola projektów z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania.

Zarządzanie

Zarządzanie projektami wdrażania systemów informatycznych (ERP, WMS, CRM, SCM, MRP).

Programowanie

Podstawy programowania oraz metod przemysłowej produkcji oprogramowania.

Projektowanie

Projektowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Project Management

Project Management oferowany przez LinkSpot to kompleksowa usługa oparta na doświadczeniu zdobytym przez lata prowadzenia projektów dla firm z różnych branż.

W podejściu idealnym współpraca z zewnętrznym kierownikiem projektu rozpoczyna się już podczas wyboru rozwiązania, redagowania umowy wdrożeniowej z dostawcą czy w pierwszych etapach planowania. Zdarza się jednak, że taka potrzeba pojawia się dopiero w momencie wykrycia nieprawidłowości w przebiegu wdrożenia (opóźnienia projektu, brak ewidencji błędów, luki w analizie przedwdrożeniowej itp.). Nigdy nie jest za późno, by skorzystać z profesjonalnego wsparcia jakie zdecydowanie oferuje LinkSpot.

Doświadczenie

"Prostota może być trudniejsza od komplikacji: trzeba się ciężko napracować nad wydobyciem czystej myśli, która pozwala na prostotę. Ale warto – bo kiedy już się to ma, można przenosić góry." ~ Steve Jobs