26 maja 2020

ZUS Z-3 nie bierze wynagrodzenia z ostatnich 12 m-cy w Comarch ERP Optima, co sprawdzić?

By wygenerować dokument Z-3 w Comarch ERP Optima wchodzimy do okna lista pracowników (ctrl+y) , klikamy lupą by otworzyć kartotekę pracownika, wydruk danych lub podgląd wydruku > wydruki płacowe> zaświadczenie płatnika składek (Z-3).

Po wygenerowaniu zaświadczenia płatnika składak okazuje się, że program kadrowo płacowy nie bierze danych z nieobecności pracownika.

W takim przypadku, musisz sprawdzić czy w każdym zapisie historycznym jest uzupełniona zakładka 4. Sprawdź czy ubezpieczenie (etat) jest wpisany właściwy kod tytułu ubezpieczenia, daty przystąpienia do ubezpieczeń. Czy nie ma przerwy w naliczeniu wynagrodzeń dla pracownika?  Można to zweryfikować z poziomu Płace i Kadry/ Wypłaty pracowników, podświetlając danego pracownika i wybierając z górnego menu ikonę

‘Lista wszystkich wypłat pracownika’. Czy w każdej wygenerowanej wypłacie dla pracownika na zakładce 4. Ubezpieczenie (etat) widać kod tytułu ubezpieczenia pracownika?

Możesz też zweryfikować w oknie parametrów przed wydrukiem czy w polu ‘Zaświadczenie dla nieobecności w dniu’ została wskazana data. Dla niej chcemy przygotować druk Z – 3 (datę mieszczącą się w nieobecności, jednocześnie oznacza to, że od tej daty pracownik ubiega się o zasiłek).