Aplikacja zarządzająca znakami pryzmatycznymi

Aplikacja została opracowana przez naszą firmę na zlecenia naszego Klienta. Głównym zadaniem przeglądarkowej aplikacji jest obsługa pryzmatycznych znaków drogowych. System posiada narzędzia umożliwiające dodanie kolejnych znaków, budowanie scenariuszy zmiany wielu znaków pryzmatycznego w przypadku objazdów. Aplikacja jest w pełni responsywna więc działa również na telefonach komórkowych. Znaki pryzmatyczne połączone są za pośrednictwem sieci komórkowej z urządzeniem PVMS Rotapanel.

Moduły w aplikacji

Po zalogowaniu się do aplikacji przeglądarkowej za pośrednictwem komputera lub urządzenia mobilnego aplikacja zaprezentuje poniższe moduły:

1. Operatorzy:

Moduł Użytkownicy pozwala na stworzenie nowych operatorów systemu jak również umożliwia przypisanie im roli w systemie (uprawnień).

2. Znaki:

Na liście znaków prezentowane są wszystkie dodane znaki pryzmatyczne do aplikacji. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk umożliwiający dodanie nowych znaków pryzmatycznych do aplikacji.

Na widoku listy znaków mamy zaprezentowaną informację o:
- nazwie znaku pryzmatycznego;
- lokalizacji znaku pryzmatycznego;
- Statusu, czyli strony, na którą obrócony jest znak pryzmatyczny;
- wizualizację wariantu obróconego statusu obróconego statusu znaku pryzmatycznego;
- daty aktualizacji zmiany statusu znaku pryzmatycznego;
- Akcja: przycisk umożliwia wykonanie czynności:

a) Edycja: umożliwia zmianę nazwy znaku, adresu IP modemu, do którego jest podłączony znak pryzmatyczny, lokalizacji, opisu, jak również prezentacji graficznej znaku pryzmatycznego w wariantach A, B i C

Operator po dokonaniu zmian może zapisać definicję znaku.
b) Odśwież
Akcja umożliwia odświeżenie definicji znaku po dokonanych zmianach np. na innym stanowisku;
c) Strona A, B, C
Akcja ta umożliwiają zmianę pojedynczego znaku na odpowiednią stronę: A lub B lub C
d) Test
Akcja ta umożliwia sprawdzenie czy przycisk jest poprawnie podłączony;
Na liście znaków pryzmatycznych istnieje możliwość sortowania znaków pryzmatycznych po: Nazwie, Lokalizacji, Statusie i Dacie aktualizacji

3. Masowa akcja dla zmiany znaków

Funkcjonalność ta umożliwia wykonanie zmiany dla wielu znaków pryzmatycznych w jednym czasie na jedną wskazaną stronę: A lub B lub C. Dodatkowo umożliwia wykonanie testu i aktualizację Statusu. By wykonać powyższą akcję należy zaznaczyć jakie znaki chcemy zaktualizować oraz wybrać odpowiednią akcję, następnie przycisnąć przycisk Wykonaj.

4. Scenariusze

Funkcjonalność umożliwia wykonanie seryjnego obrotu znaków pryzmatycznych zgodnie z wcześniej zdefiniowanym scenariuszem. Po kliknięciu w menu Scenariusze wyświetla się widok podzielony na 2 sekcje:

W tym widoku możliwe jest dodanie nowego Scenariusza przyciskiem Dodaj, jak również podgląd do informacji o wykonywanym obrocie według zadeklarowanego scenariusza. Druga część widoku prezentuję listę zdefiniowanych scenariuszy. Sekcja ta umożliwia wyszukanie scenariusza, podgląd do wizualizacji objazdu, aktualnego statusu, Daty aktualizacji jak również przycisk funkcyjny Akcje:

Przycisk funkcyjny Akcje umożliwia Edycję już istniejącego Scenariusza lub wykonanie obrotu wszystkich zadeklarowanych znaków zgodnie ze zdefiniowanym scenariuszem.

Po wybraniu opcji Edytuj prezentowany jest widok podzielony na dwie sekcje. Pierwsza dotyczy danych opisowych definiowanego scenariusza jak również opcji dodania graficznej wizualizacji objazdu

Druga sekcja natomiast przedstawia narzędzie umożliwiające edycję obracanych znaków pryzmatycznych.

Operator może dodać nowy znak, usunąć już dodany, jak również zmienić mu Status czyli stronę, na którą ma się obrócić. Po zakończeniu dodawania lub modyfikacji Scenariusza należy zapisać Scenariusz przyciskiem Zapisz.

Nasze wsparcie obejmuje m.in.:

- bieżącą administrację środowiska serwerowego,
- wsparcie merytoryczny w zakresie obsługi integratora systemu,
- wsparcie merytoryczne oraz technologiczne w dalszego rozwoju funkcjonalnego systemu,
- dostęp do systemu zgłoszeń https://pomoc.linkspot.pl.

Dlaczego LINKSPOT?

- wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania oraz wdrażania sklepów internetowych,
- dziesiątki zadowolonych Klientów,
- kompleksowa obsługa Klientów w mieście Toruń, Bydgoszcz oraz na terenie całej Polski,
- doświadczony zespół programistów, copywriterów, grafików, administratorów oraz specjalistów z zakresu marketingu internetowego (SEO, SEM),
- możliwość skorzystania z usługi wsparcia powdrożeniowego (administracja, utrzymanie, rozwój, integracje).
Zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultanci w oparciu o analizę Państwa potrzeb przygotują dedykowaną propozycję.
Oferujemy możliwość konsultacji online, ale także spotkania na terenie Torunia, Bydgoszczy oraz całej Polski.

Zaufali nam