FAQ

  • Wszystkie
  • FAQ 1
  • FAQ 2
  • FAQ 3

W jaki sposób zatwierdzić dokumenty na stałe w Comarch ERP po wykonaniu wydruku dla dokumentów handlowych i magazynowych?

W jaki sposób zmienić konto księgowe w Comarch Optima z nierozrachunkowego na rozrachunkowe gdy występują zapisy księgowe?

W jaki sposób skonfigurować stanowsku Comarch Optima w połączeniu VPN by nie pojawił się komunikat: Nie udało się połączyć z bazą danych

Jak zweryfikować różnice pomiędzy planem pracy, a czasem pracy program wylicza wynagrodzenie powyżej i poniżej normy?

W jaki sposób zmodyfikować kurs waluty przy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów w Comarch ERP Optimy gdy faktura sprzedaży jest później niż dostawa?

W jaki sposób rozbudować strukturę należności w Comarch ERP OPtima o nowe przedziały w zapytaniu SQL?

W jaki sposób skonfigurować Comarch DETAL by nie pojawiał się komunikat: Wystąpił problem podczas wydruku NIP Kontrahenta Comarch DETAL

W jaki sposób automatycznie zablokować możliwość wystawiana dokumentów handlowych Klientowi z przeterminowanymi płatnościami?

Dlaczego nie można anulować faktury sprzedaży w Comarch Optima mimo odksięgowanego dokumentu i usuniętego dokumentu z rejestru VAT?

Jak dodać ilość dni pobytu za granicą (ilość diet) i kurs euro na wydruku listy płac w Comarch ERP Optima moduł Kadry i Płace Plus?

Jeśli masz problem z pobraniem wyciagów bankowych z mBank w technologii WebService koniecznie sprawdź ustawienie Comarch Optima

Mimo poprawnie skonfigurowanego połączenia Comarch DETAL pracuje w trybie demo. Co należy zrobić by rozwiązać problem.

W jaki sposób umożliwić wydanie towaru dokumentem WZ na podstawie utworzonego dokumentu RO

Standardowe wynagrodzenie powyżej normy, liczone jako odrębny element o nazwie 'Wynagr. zasad. powyżej normy’ jest elementem liczonym za czas odchyłek tylko od wynagrodzenia zasadniczego.

Jak zaimportować JPK VAT7 z programu Comarch XT do Comarch ERP Optima?

Jak wykonać kopię bazy danych eSklep Comach i podłączyć ją z wykorzystaniem MS SQL Management Studio jako kopia bezpieczeństwa

W jaki sposób wystawić fakturę pro forma z różnych w programie Comarch ERP Optima. Możesz wykonać to w 4 krokach.

Dodatkowa kolumna z informacją o zgodzie na wysyłkę faktur drogą elektroniczną na liście dokumentów w Comarch ERP Optima.

W jaki sposób skonfigurować drukarkę fiskalną w Comarch ERP Optima tak by na wydruku paragonu fiskalnego pojawi się forma płatności przelew.

Jak uruchomić zatrzymaną usługę Serwisu Operacji Automatycznych w Comarch ERP Optima?

Jak pokolorować dane w widokach programu Comarch ERP Optima?

Jak dodaliśmy kolumnę sumującą ilość dni przepracowanych za granicą dla pracowników wydelegowanych za granicę.

Jak oznaczać kod kraju dla Irlandii Północnej w okresie przejściowym

Zgłoszenie w aplikacji Comarch HRM informacji o zwolnieniu chorobowy. W jaki sposób zaewidencjonować zwolnienie lekarskie.

Jakie elementy należy sprawdzić w Comarch Optima by naliczały się składki wypadkowe dla pracownika wydelegowanego za granice

Jak poradzić sobie z problemem drukowania etykiet Rozmiar strony był za mały, aby sformatować zawartość obiektu w raporcie

W jaki sposób w Comarch ERP Optima wskazać partię dostawy na Fakturze Sprzedaży?

W jaki sposób wydrukować zaświadczenie należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Comarch ERP Optima?

W jaki sposób dodać wagę w kg na dokumencie Rezerwacji Odbiorcy lub innym dokumencie handlowym w programie Comarch Optima?

W jaki sposób wprowadzić urlop godzinowy w Comarch HRM we współpracy z Comarch ERP Optima?

W jaki sposób dodać do widoku preliminarza płatności nowe kolumny: wartość netto kosztu transportu oraz ilość zbiorczą użytych pozycji na fakturze.

W celu udzielenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę należy odnotować inny dzień jako wolny w planie pracy.

Może zastanawiacie się w jaki sposób w aplikacji HRM ewidencjonować obecności zgodnie z planem pracy dla umowy cywilno-prawnej? Mamy na to rozwiązanie

Bazy danych Comarch Optimy przenosimy na nowy serwer z różnych powodów. Najczęstszym powodem jest nie wspierany Windows lub przeniesienie środowiska do chmury. W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z aplikacji Comarch Migrator.

W jaki sposób pobrać adres e-mail z karty kontrahenta na dokumencie faktury sprzedaży? Wystarczy dodać do szablonu maila zapytanie SQL

Dwie propozycje jak poradzić sobie z dokumentami blokującymi wykonanie inwentaryzacji w systemie Comarch ERP Optima.

Jak dodać kolumnę Magazyn w widoku Preliminarza Płatności

Kolumna opiekun Kontrahenta na widoku preliminarza płatności

Ustawienia Planowanej daty dostawy w Comarch eSklep oraz Comarch ERP Optima.

W tym celu musisz przejść do CRM > Biblioteka dokumentów i dodać nowy dokument. Na zakładce Ogólne należy dodać plik ze skanem. Następnie przejść na zakładkę Dokumenty.

Jeśli zdecydujecie się na integrację bazy danych Comarch ERP Optima z aplikacjami dedykowanymi w zakresie tworzenia i wymiany dokumentów należy pamiętać by dostosować format kodowania serwera bazy danych i samej bazy danych Comarch ERP Optima

W Comarch eSklep klient, który dokonuje zakupu przez Internet może zakup zrealizować przez swoje konto (jest zarejestrowany) do Optimy wtedy wpada zamówienie na Klient który otrzymuje swój akronim np. SKL00010, nazwa Jan Kowalski.

Z poziomu zakładki Ogólne/Inne/Banki musisz utworzyć nowy bank podając następujące dane (zrzut poniżej). Na zakładce dodatkowe należy…

W programie Comarch ERP Optima nie istnieje opcja domyślnego zaznaczenia parametru MPP w karcie nowej pozycji cennika.
W przypadku już utworzonych pozycji cennikowych możliwa jest masowa zmiana tego parametru po zaznaczeniu pozycji na liście

Dodatkowa kolumna prezentująca ilość pozycji użytych na dokumencie w widoku listy Rezerwacji Odbiorcy w Comarch ERP Optima

Forma płatności w aplikacji DETAL- co ustawić by była aktywna w szybkiej sprzedaży

Kopiowanie raportu zysków i strat w zestawieniach księgowych Comarch ERP Optima

Jakie elementy sprawdzić w zaświadczeniu płatnika składek ZUS Z-3 by system Comarch ERP Optima uwzględnił nieobecności pracownika.

Błąd podczas konwersji bazy danych CDN_KNF_Konfiguracja jest w użyciu, jak poradzić sobie z problemem?

W jaki spsób dodać ilość towarów użytych na dokumencie handlowycm w Optima?

W jaki sposób dodać kolumnę formę płatności na liście faktur sprzedaży i paragonów w Comarch ERP Optima?

Dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca podgląd czy do kontaktu został podpięty załącznik w Comarch ERP Optima CRM

Wraz ze wzrostem wykonywanych operacji czy dodawania nowych operatorów w Comarch Optima może się okazać, że wykorzystywany serwer nie spełnia Twoich oczekiwań.
Comarch ERP Optima nie działa tak szybko jak wcześniej…

W pierwszej kolejności musisz sprawdzić jaki został określony status kontrahenta na karcie kontrahenta – zakładka [Handlowe]. Odpowiedni wybór ma głównie wpływ na stawki podatku VAT, jaki jest naliczany na…

W obszarze dokumentacja na stronach indywidualnych dla Partnerów znajduje się biuletyn dotyczący Dodatkowych możliwości filtrowania na listach. W tym dokumencie jest zawarty przykład takiego filtru którego…

Wdrożenie nowego systemu informatycznego w organizacji generuje w początkowym okresie wzmożoną potrzebę wsparcia dla użytkowników w zakresie jego obsługi. Powyższy problem w dużej…

By ustawić parametr by nie naliczał zasiłków ZUS wchodzimy do konfiguracji, czyli System / Konfiguracja / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON. Sekcja ‚Licz zasiłki ZUS’, jeśli parametr jest: zaznaczony [v] (domyślnie): program zawsze nalicza zasiłki nie zaznaczony [ ]: program nie nalicza zasiłków W programie Comarch ERP Optima w Konfiguracji / Firma / […]

Jeśli przypisaliście poprawnie strukturę podległościową pracownika w Comarch ERP HRM nie jest przypisany do właściwej struktury to nie wystarczy wykonanie synchronizacji różnicowej. Po zalogowaniu się do Comarch ERP Optima na operatora ADMIN wchodzimy w Narzędzia -> Comarch HRM i uruchomiamy ręcznie pełną synchronizację danych kadrowych. Po jej zakończeniu, z tego samego poziomu uruchom pełną synchronizację […]

Jak wybrać nieobecność nieusprawiedliwioną w HRM? Okazuje się, że nie można ale… z poziomu aplikacji można zaplanować następujące obecności: Urlop wypoczynkowy (plan), e-Nieobecność, Urlop opiekuńczy kp 188/godz (plan), Urlop opiekuńczy kp 188/dni (plan). Pozostałe nieobecności wymagają potwierdzenia dodatkowymi dokumentami (Urlop okolicznościowy, zwolnienie lekarskie, …), dlatego nie są możliwe do wskazania bezpośrednio z poziomu aplikacji. Użytkownik […]

TAK, należy utworzyć schemat windykacji dodać nową pozycje w schemacie windykacji wybrać powiadomienie e-mail i dać termin dni „na minusie” np. -2. Powiadomienie będzie przychodziło na e-mail przed określona datą zawartą poprzez Wykonanie na minusie dni po dacie realizacji płatności.

TAK, istnieje taka możliwość. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się pod podanym adresem: https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2020/index.php/dokumentacja/opt077-automatyczne-rozliczenia-i-rozrachunki/

Przed dokonaniem zakupu licencji Comarch Optima należy dokładnie sprawdzić czy system będzie współpracował z systemami zewnętrznymi, czy jest zintegrowany z innymi baza i czy systemami? Jeśli tak, wybierz licencje stacjonarne ponieważ w modelu usługowym (w chmurze) taka integracja nie będzie możliwa. Środowisko Comarch ERP Optima w modelu usługowym jest hermetyczne. Nie ma możliwości uruchamiania na […]

Taką osobę należy wprowadzić na listę pracowników w Comarch ERP Optima jako osobę bez zatrudnienia i odnotować jej dostęp do aplikacji poza okresem zatrudnienia (przycisk Dane dotyczące aplikacji Comarch HRM na karcie pracownika). Dodatkowo taką osobę można przypisać jako kierownika lub zastępcę kierownika w najwyższym centrum podległościowym w strukturze firmy – wówczas będzie ona miała […]

Sprawdź czy nr rachunku jest uzupełniony dla firmy czy dla właściciela, w przypadku PIT36 musi być uzupełniony dla właściciela.

Na wydruku ewidencji pracy pracownika jest cały etat 8h. Z drugiej strony mamy na kartotece pracownika wprowadzony etat 1/8. By na ewidencji pracy pracownika pojawiły się poprawne dane sprawdź  co jest w „Planie pracy pracownika” w miesiącu za który generowany jest wydruk Karty pracy. więcej znajdziesz pod linkiem Jeśli mimo wszystko potrzebujesz pomocy, skontaktuj się […]

Zaufali nam