Czy istnieje możliwość powiązania rozrachunków z preliminarzem płatności – Comarch Optima Księga Handlowa

TAK, istnieje taka możliwość. Szczegółowy opis tej funkcjonalności znajduje się pod podanym adresem: https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2020/index.php/dokumentacja/opt077-automatyczne-rozliczenia-i-rozrachunki/