16 października 2020

Czy istnieje możliwość wymuszenie pola mechanizm MPP na tak dla zapisu pozycji cennika w Comarch ERP Optima

W programie Comarch ERP Optima nie istnieje opcja domyślnego zaznaczenia parametru MPP w karcie nowej pozycji cennika.
W przypadku już utworzonych pozycji cennikowych możliwa jest masowa zmiana tego parametru po zaznaczeniu pozycji na liście oraz wybraniu Operacje seryjne/Zmiana parametrów karty.
Drugim rozwiązaniem jest utworzenie „wzorcowej” pozycji cennikowej z zaznaczonym parametrem MPP. W przypadku konieczności dodania nowej pozycji należy zaznaczyć wzorcową pozycję i wcisnąć CTRL + INSERT. Wyświetli się formularz wypełniony tak samo jak formularz pozycji wzorcowej.