17 maja 2021

Jak naliczyć premię do wynagrodzenia za nadgodziny w Comarch Optima?

Standardowe wynagrodzenie powyżej normy, liczone jako odrębny element o nazwie ’Wynagr. zasad. powyżej normy’ jest elementem liczonym za czas odchyłek tylko od wynagrodzenia zasadniczego w Comarch ERP Optima. W konfiguracji programu w typach wypłaty np. premii, dodatku możesz ustawić, aby było one korygowane w przypadku wystąpienia odchyłek od normy. Jeśli pracownik miałby nadgodziny w wypłacie w tym dodatku naliczy się wynagrodzenie powyżej normy od tego dodatku.

W systemie (wewnętrznym Comarch) jest zgłoszenie dotyczące umożliwienia naliczania wynagrodzenia powyżej normy od stałych dodatków. Jesteśmy podpięci do tego zgłoszenia. Stan realizacji jeszcze nie znany.

Poniżej treść zgłoszenia 13641:

Wynagrodzenie powyżej normy liczone jako oddzielny element wypłaty (a nie jako składnik w zasadniczym/dodatkach) – opcjonalnie umożliwić zmianę sposobu liczenia (np. w oparciu o parametr w konfiguracji firmy):

Zależnie od ustawienia w konfiguracji

– oddzielnie liczone odchyłki liczone wyłącznie od zasadniczego (jak dotychczas)

– oddzielnie liczone odchyłki liczone z uwzględnieniem dodatkowych elementów wynagrodzenia (przypisanych na liście dodatków); w wynagrodzeniu tym byłyby uwzględniane dodatkowe elementy wynagrodzenia, zamiast odchyłek zapisanych jako składniki danego elementu.

zdjęcie poglądowe: link