4 listopada 2021

Jak zapisać dokumenty na stałe po wydruku w Comarch ERP Optima

W jaki sposób zapisać dokument handlowy (Paragon lub Faktura) oraz dokument magazynowy (Wydanie Zewnętrzne) po dokonaniu wydruku na stałe?

Program Comarch ERP Optima umożliwia wydrukowanie dokumentu handlowego lub magazynowego w buforze. Oznacza to, że operator programu Optima może utworzyć dokument WZ (Wydania Zewnętrznego) do bufora, wydrukować go przekazać do wydania, po czy zmodyfikować dokument uprzednio wydrukowany. Zmiana może dotyczyć wszystkich elementów: kontrahenta, dat, cen, ilości oraz produktu wydawanego. Operator programu może również usunąć dokument. Taka sama sytuacja może mieć miejsce z dokumentami handlowymi jak paragon czy faktura sprzedaży.

W konfiguracji programu w edycji operatora ustawień operatora systemu w zakładce Parametry występują dwa chceckboxy odpowiadające za zapisanie dokumentów na stałe po dokonaniu wydruku:

Zapisywanie FS i PA po wydruku na stałe

Zapisywanie dok. mag. po wydruku na stałe

Podgląd do screenu z aplikacji: screen