16 października 2020

Mechanizm Podzielonej Płatności MPP na dokumentach walutowych w Comarch ERP Optima

MPP może być stosowane dla dokumentów w walucie obcej tylko jeśli kontrahent ma status Krajowy. Drugim warunkiem jest naliczanie podatku VAT w PLN. Aby umożliwić naliczanie podatku VAT w PLN dla dokumentów w walucie należy w Konfiguracja / Firma/ Handel / Parametry zaznaczyć parametr „Płatność VAT w PLN na fakturach krajowych w walucie”. Po zaznaczeniu tego parametru, na formularzu faktury w walucie obcej, na zakładce Płatności pojawi się pole „Płatność VAT w PLN”. Po jego zaznaczeniu możliwe będzie zaznaczenie parametru „MPP – podzielona płatność” na zakładce Ogólne.

Więcej na temat MPP można przeczytać pod poniższym linkiem:
https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2020_6/index.php/dokumentacja/mechanizm-podzielonej-platnosci/