18 marca 2021

Dlaczego pracownikowi wydelegowanemu za granice nie nalicza składek wypadkowych Comarch Optima

Dlaczego dla pracownika wydelegowanego za granice nie są naliczane składki wypadkowe w Comarch ERP Optima? W pierwszej kolejności musimy sprawdzić czy w elementach wypłaty są dodane składki wypadkowe oraz sprawdzić zakładkę Ubezpieczenie, jaka jest wpisana wartość. W sekcji Konfiguracja, Firma, Płace, Składki ZUS sprawdzamy za konkretny miesiąc w roku czy jest wprowadzona wartość. Na formularzy danych pracownika, zakładka Etat na samym dole sprawdzamy czy jest zaznaczony parametr: Oddelegowany do pracy za granicą oraz czy wprowadzono kraj oddelegowania oraz wartość.

Dodatkowo musimy sprawdzić, czy to jedyna wypłata pracownika w tym miesiącu deklaracji. Jeżeli są inne to proszę sprawdzić czy naliczyła się w nich składka 1,67% czy wyższa.  Być może w momencie gdy były naliczane inne wypłaty w konfiguracji firmy był wprowadzony wyższy procent składki wypadkowej. Składki i podatek w przypadku kilku wypłat naliczonych z tym samym kodem naliczamy globalnie, co oznacza, że składki muszą być poprawnie naliczone od zsumowanych wypłat, gdyż w płatniku wykazywana jest jedna kwota podstaw, a nie każda wypłata oddzielnie.  Proszę ponownie naliczyć wszystkie wypłaty pracownika, które mają wskazany ten sam okres deklaracji.

Aby sprawdzić jakie wypłaty miał pracownik należy wejść do zakładki 'Wypłaty pracownika’ i kliknąć w  niego prawym przyciskiem myszy. Następnie z menu należy wybrać opcję 'Lista wszystkich wypłat’.

Jeśli problem dalej występuje, zapraszamy do kontaktu i wsparcia Państwa systemu Comarch ERP Optima.