Zaświadczenie należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Comarch Optima

Ostatnio otrzymujemy wiele zapytań w zakresie znalezienia wydruku dotyczącego Zaświadczenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Comarch ERP Optima za cały rok. By wydrukować omawiane zaświadczenie należy wejść w menu Kadry i Płace, lista pracowników, otwieramy konkretnego pracownika, w menu Podgląd wydruku, Wydruki płacowe i na samym dole mamy ZUS IMR – informacja dla ubezpieczonego.

Link do zdjęcia poglądowego: Zaświadczenie należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne